1 دوره پیدا شد

تکنیک های دفاع موفق از پایان نامه+ قالب آماده پاورپوینت

حرفه ایی ترین قالب های آماده پاورپوینت به همراه آموزش استفاده از قالب ها و نکات ضروری در مورد جلسه دفاع از پایان نامه