اخبار

اخبار مربتط با سایت آرامش یار یا مربتط با موسس این سایت جناب حجت الاسلام دکتر سید عباس موسوی مقدم در صفحه نمایش داده می شود.

مصاحبه خبرگزاری ایکنا با حجت الاسلام دکتر سید عباس موسوی مقدم با موضوع امام جماعت و مسجد

«قرارگاه ائمه جماعت، محله آن ها باشد». سید عباس موسوی‌مقدم، مدیر قرارگاه اجتماعی و فرهنگی و امام جماعت مسجد امام حسن مجتبی(ع) در گفت و گویی با خبرنگار ایکنا از قم در رابطه با کارکرد های مساجد چنین بیان کردند که «قرارگاه ائمه جماعت، محله آن ها می باشد».