8 دوره پیدا شد

بسته جامع مقاله و پایان‌نامه نویسی+تکنیک‌های شتاب‌دهنده «8 دوره در یک دوره»

«آنچه به ما یاد نداده اند» برای اولین بار در ایران»»» کامل‌ترین بسته آموزشی گام‌به‌گام؛ هر آنچه یک محقق و دانشجو نیازدارد »»» جامع‌ترین دوره آموزشی ...

روش نگارش و تکنیک‌های شتاب‌دهنده مقاله‌نویسی علمی(کامل‌ترین بسته آموزشی)

«آنچه به ما یاد نداده اند» برای اولین بار در ایران»»» کامل‌ترین بسته آموزشی گام‌به‌گام؛ هر آنچه یک محقق و دانشجو نیازدارد »»» جامع‌ترین دوره آموزشی ...

روانشناسی و مخاطب شناسی نوجوان در تبلیغ

♦️چه کنم مخاطب پیامم را بشنود؟ ♦️ فرایند دعوت ثمربخش ♦️ جذاب کردن روش های دعوت ♦️ گستره افزایی محیط تبلیغ ♦️ گستره افزایی ابزار تبلیغ ♦️چه کنم مخاطب پیامم ...

دوره جامع موضوع یابی پایان‌نامه و مقاله علمی

«آنچه به ما یاد نداده اند» برای اولین بار در ایران»»» کامل‌ترین بسته آموزشی گام‌به‌گام؛ هر آنچه یک محقق و دانشجو نیازدارد »»»

دوره جامع پایان‌نامه نویسی استاد دکتر خسروپناه + تکنیک ها «4 دوره در یک دوره»

«آنچه به ما یاد نداده اند» برای اولین بار در ایران»»» کامل‌ترین بسته آموزشی گام‌به‌گام؛ هر آنچه یک محقق و دانشجو نیازدارد »»» جامع‌ترین دوره آموزشی ...

دوره جامع رفرنس نویسی(ارجاع دهی) + روش های جلوگیری از سرقت علمی+ آموزش بازنویسی متون

«آنچه به ما یاد نداده اند» برای اولین بار در ایران»»» کامل‌ترین بسته آموزشی گام‌به‌گام؛ هر آنچه یک محقق و دانشجو نیازدارد »»» جامع‌ترین دوره آموزشی ...

تکنیک های دفاع موفق از پایان نامه+ قالب آماده پاورپوینت

حرفه ایی ترین قالب های آماده پاورپوینت به همراه آموزش استفاده از قالب ها و نکات ضروری در مورد جلسه دفاع از پایان نامه

خیانت زوجین و نجات زندگی

آیا خیانت را باید بخشید و زندگی کرد؟ کار درست چیست؟ آیا می توان عشق و محبت سابق را به زندگی آسیب دیده از خیانت همسر بازگرداند؟ آیا ...